Kan ik aangesloten worden als mijn woning is gesplitst?

In dit soort gevallen dienen wij ter plaatse te bekijken wat de situatie is en of de woning technisch aansluitbaar is. In de meeste gevallen zal dit leiden tot een haalbaarheidsonderzoek. Dit onderzoek brengt extra kosten met zich mee aangezien dit buiten het reguliere aansluitingsprotocol valt. Vaak zijn woningen die achteraf gesplitst worden lastig aan te sluiten omdat ons netwerk daar nog niet op is ingericht.

Terug