Disclaimer en privacy WeConnect Waalre
De kleine lettertjes achter disclaimer en privacy

Disclaimer & privacy

© Copyright WeConnect Waalre B.V. 1986-2021.
Alle rechten voorbehouden.

Tenzij anders vermeld, berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc.) die je op deze website (www.weconnectwaalre.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij WeConnect Waalre B.V. (lees: WeConnect Waalre) of zijn gelicenseerd aan WeConnect Waalre.

Alle rechten op informatie zoals tekst en foto’s, die je op deze website van WeConnect Waalre (www.weconnectwaalre.nl) aantreft, berusten bij WeConnect Waalre. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere websites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door WeConnect Waalre.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een harddisk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyrighttekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright WeConnect Waalre”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

WeConnect Waalre voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.

Privacy beleid WeConnect Waalre
Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. We gaan dan ook zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. Hoe we dat precies doen, lees je hieronder. De door jou achtergelaten of geplaatste informatie op deze website wordt zorgvuldig verwerkt, waarbij jouw privacy zoveel mogelijk wordt beschermd. WeConnect Waalre hanteert hierbij een strikt beleid conform Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerking persoonsgegevens
Wij gebruiken jouw persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan derden, mits het een opdracht c.q. aanvraag betreft waar WeConnect Waalre een externe partner voor in moet schakelen. De persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, worden slechts voor de volgende doeleinden verwerkt:
– Contactformulier: je gegevens worden automatisch per e-mail naar ons verstuurd. De gegevens worden niet opgeslagen. Na definitieve afhandeling van jouw e-mailbericht c.q. aanvraag, wordt het e-mailbericht verwijderd.
– Nieuwsbrief: jouw gegevens worden gebruikt voor het toezenden van een mailing/nieuwsbrief. Iedere mailing bevat een uitschrijflink (opt-out).

Alle doeleinden zijn bedoeld om je te informeren en te ondersteunen. De inhoud heeft betrekking op activiteiten van, en ontwikkelingen binnen WeConnect Waalre.
Verder van belang:
– Onze website kan hyperlinks bevatten naar pagina’s die buiten onze eigen website vallen. WeConnect Waalre is niet verantwoordelijk voor het beleid van deze externe websites.
– Providers of partners van WeConnect Waalre kunnen cookies toepassen om de kwaliteit van hun advertentiecampagnes te verbeteren.
– Het downloaden vanaf deze website is op eigen risico. Schade ontstaan door het gebruiken, downloaden, inbellen en/of installeren kan niet op ons worden verhaald.

Wijzigen persoonsgegevens
Je kunt de gegevens die wij hebben vastgelegd per e-mail (info@weconnectwaalre.nl) bij ons opvragen en laten aanpassen. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij vragen om je te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen.

Wijziging privacy beleid
Wij behouden ons het recht om het privacy beleid te wijzigen binnen het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden.